คะแนนผู้เล่น
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
-Tel`Annas<
114
-Subscribe`2T-
5,482
4,670
912
ออฟไลน์
2
November.
114
ON๎AiR
4,156
1,094
347
ผู้เล่นออนไลน์
3
LETALESTRANGE
113
Detective
5,518
525
1
ผู้เล่นออนไลน์
4
ShinnoSuke
113
5,078
3,322
287
ออฟไลน์
5
GoDSeven
113
-Subscribe`2T-
5,014
3,932
4,895
ผู้เล่นออนไลน์
6
~[J]ef๎fy~
112
สxๅeสุSๅ
5,070
1,210
1,908
ผู้เล่นออนไลน์
7
ซoร์
112
-Subscribe`2T-
5,607
3,843
21
ออฟไลน์
8
>:Sn1`perSeven:<
111
~R.A.S.C.A.L.S~
5,204
2,699
458
ออฟไลน์
9
~Big~elephant~
111
ON๎AiR
5,039
3,149
426
ออฟไลน์
10
-SจuๅLอe-
111
สxๅeสุSๅ
4,915
1,069
3,741
ผู้เล่นออนไลน์
11
-.B1.-
111
xMostWanted<3
5,172
3,019
3,670
ออฟไลน์
12
-]oสูsกาEl[-
111
l]D[oom>Slayer.
5,775
3,972
115
ผู้เล่นออนไลน์
13
8MansuperRich8
111
xMostWanted>3
5,076
3,003
205
ออฟไลน์
14
฿.A.$.T.A.R.D.I.
111
xMostWanted>3
5,350
3,484
2,376
ออฟไลน์
15
Eva`Elfie
111
4,762
182
2,296
ผู้เล่นออนไลน์
16
฿.A.$.T.A.R.D.1.
111
xMostWanted>3
5,038
3,003
3,824
ออฟไลน์
17
LOOkBALL
111
7,094
3,695
337
ออฟไลน์
18
฿.A,$.T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
5,313
3,453
3,299
ออฟไลน์
19
฿.A,$.T.A.R.D.i.
110
xMostWanted>3
2,821
3,049
1,131
ออฟไลน์
20
TheKingOfTitan
110
xMostWanted<3
7,048
3,321
211
ออฟไลน์
21
Bandidos``s
110
~R.A.S.C.A.L.S~
5,017
142
465
ผู้เล่นออนไลน์
22
กระเทยลาวลาว
110
xMostWanted
4,783
77
0
ออฟไลน์
23
Thunder`฿olt
110
xMostWanted>3
5,013
2,791
10
ผู้เล่นออนไลน์
24
฿.A.$.T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
3,884
3,038
107
ออฟไลน์
25
xWanted
110
xMostWanted
5,002
3,121
1,325
ออฟไลน์
26
฿.A.$.T.A.R.D.!.
110
xMostWanted
5,086
4,137
318
ออฟไลน์
27
-l-`STATUS`-l-
110
-l-`SuperStar-l-
4,983
50
1,938
ผู้เล่นออนไลน์
28
~`*Archer`M2<
110
~R.A.S.C.A.L.S~
4,703
3,349
61
ผู้เล่นออนไลน์
29
฿.A.$,T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
4,743
4,790
609
ออฟไลน์
30
ป๋าวันอยู่ปทุม
110
7,032
1,521
150
ผู้เล่นออนไลน์
31
~>SUR`PRISE<~
110
-l-`SuperStar-l-
4,574
2,743
37
ผู้เล่นออนไลน์
32
฿.A,$.T.A.R.D.!.
110
xMostWanted>3
5,313
3,453
353
ออฟไลน์
33
Sorcerer
110
xMostWanted<3
5,031
1,986
128
ออฟไลน์
34
ครัวลุงกาแฟ
110
5,681
3,314
20
ผู้เล่นออนไลน์
35
ST-BLACKRUSSAIN
110
สxๅeสุSๅ
5,246
112
478
ผู้เล่นออนไลน์
36
NEW.
110
xMostWanted>3
4,602
1,015
16
ออฟไลน์
37
Jspkk
110
xMostWanted>3
5,485
4,469
726
ออฟไลน์
38
๐[J]ohn[S]mith
110
5,413
4,644
8
ออฟไลน์
39
~[S]aTang2015~
110
4,743
3,212
164
ออฟไลน์
40
~๏[ลุงลักษณ์]๏~
110
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,906
3,137
218
ออฟไลน์
41
BoBoJunG
109
Crayon-ShinChan
5,681
85
0
ผู้เล่นออนไลน์
42
iPETE
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,599
3,240
1,065
ออฟไลน์
43
>:MIRACLE:<
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,197
2,340
53
ผู้เล่นออนไลน์
44
MasterPiece
109
xMostWanted<3
4,644
3,214
4
ออฟไลน์
45
TalkToMuch
109
5,196
2,920
479
ออฟไลน์
46
~``Lindis*
109
-Subscribe`2T-
5,284
2,052
228
ออฟไลน์
47
BOATZO``s
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,011
2,982
433
ผู้เล่นออนไลน์
48
๓โต๊ดหวันโลก๓
109
5,531
3,285
30
ออฟไลน์
49
*ถัJซๅu*
109
xMostWanted>3
5,741
2,476
72
ผู้เล่นออนไลน์
50
-l-`DUCHESS`-l-
109
-l-`SuperStar-l-
5,280
4,160
10
ออฟไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
-]oสูsกาEl[-
111
l]D[oom>Slayer.
5,775
3,972
115
ผู้เล่นออนไลน์
2
LOOkBALL
111
7,094
3,695
337
ออฟไลน์
3
TheKingOfTitan
110
xMostWanted<3
7,048
3,321
211
ออฟไลน์
4
ป๋าวันอยู่ปทุม
110
7,032
1,521
150
ผู้เล่นออนไลน์
5
}๐[คิงมันจะได]๐{
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
7,883
3,606
21
ออฟไลน์
6
Z8000
109
ON๎AiR
7,357
1,366
331
ผู้เล่นออนไลน์
7
~โล้uก็หัวกู``
109
-Subscribe`2T-
7,536
4,193
52
ออฟไลน์
8
JONE500
109
7,566
3,675
38
ออฟไลน์
9
-]lnหๅsรับจ้ๅง[-
108
8,509
4,541
26
ผู้เล่นออนไลน์
10
Hercules
108
-[C]onTinenTaI
4,874
3,445
0
ผู้เล่นออนไลน์
11
[F]ranky[S]hogun
107
[RichButStupid]
7,550
120
2
ออฟไลน์
12
~Sๅชสีห์ไข่ยๅu~
107
~R.A.S.C.A.L.S~
5,337
725
5
ออฟไลน์
13
SupeRbALL
106
xMostWanted<3
4,328
3,878
222
ออฟไลน์
14
-:B4:-
106
xMostWanted
7,470
4,165
1,032
ออฟไลน์
15
>`Heimdall`AG:<
105
-l-`SuperStar-l-
7,660
3,436
56
ออฟไลน์
16
NeNeJunG
105
5,632
3,367
1
ออฟไลน์
17
Soju
105
Discovery
7,620
2,207
54
ออฟไลน์
18
๖:-ณัชชลักษณ์-:๙
105
๖:-ศากยมุนี-:๙
7,160
3,429
0
ออฟไลน์
19
๓๐NONAME๐๓
105
ON๎AiR
7,244
3,657
183
ผู้เล่นออนไลน์
20
๐ดาวหางฮัลเลย์๐
104
~R.A.S.C.A.L.S~
7,314
3,677
0
ผู้เล่นออนไลน์
21
IRON-MAN-74
104
สะพานพระนังเกล้า
7,262
3,783
0
ออฟไลน์
22
-DISEL-
103
6,726
3,684
0
ออฟไลน์
23
ข้าน้อยสมควรตาย
103
7,094
3,621
5
ผู้เล่นออนไลน์
24
Gado
103
Rude.Boy
7,270
3,509
31
ออฟไลน์
25
CooI
103
-หลุมดำ-
7,499
384
0
ออฟไลน์
26
llบnHeexนีสงคราม
103
-l-`SuperStar-l-
6,645
3,604
12
ออฟไลน์
27
ขอnๅJหน่oย
103
>>online<
7,331
78
0
ผู้เล่นออนไลน์
28
xปูไทยx
103
5,508
3,323
118
ออฟไลน์
29
STATROTANKER
103
-[C]onTinenTal
5,088
3,554
7
ผู้เล่นออนไลน์
30
ข้ๅมาคน!ดีeว
102
xMostWanted
4,728
2,277
107
ออฟไลน์
31
NoSonNoCare
102
-[C]onTinenTaI
6,072
3,861
0
ผู้เล่นออนไลน์
32
HI-LANDER
102
7,170
3,747
1
ออฟไลน์
33
กอล์ฟซ่า
102
7,622
3,406
0
ผู้เล่นออนไลน์
34
ST-DAMACUS
101
~R.A.S.C.A.L.S~
7,845
2,469
0
ออฟไลน์
35
รำมวยจีu
101
6,629
2,580
0
ผู้เล่นออนไลน์
36
แซนวิช
101
5,562
3,725
1,580
ออฟไลน์
37
ปํองแง๊บ
101
6,936
3,009
130
ออฟไลน์
38
~เปิดซิงหญิงชรา~
101
[RichButStupid]
7,567
4,032
69
ออฟไลน์
39
TyrannosaurusRex
100
4,592
2,233
24
ออฟไลน์
40
ด.ช.sๅมี่
100
-*[israel]*-
7,318
2,755
0
ออฟไลน์
41
HerNanDeZ
100
6,901
3,502
34
ออฟไลน์
42
กูว่าใช่
100
6,892
3,493
47
ออฟไลน์
43
VaDeR
98
wรามยามซัย
6,300
2,301
0
ผู้เล่นออนไลน์
44
-ก็มๅดิคัu-
98
-Subscribe`2T-
6,461
2,512
0
ออฟไลน์
45
Zadiin
97
Rude.Boy
5,378
3,620
0
ออฟไลน์
46
G-สตริJรั๑ติ้ว
97
ChaoSRegioN
6,934
3,513
0
ออฟไลน์
47
~เฟี้eวฟ้ๅว~
96
~R.A.S.C.A.L.S~
6,208
2,421
0
ออฟไลน์
48
>ซีม่อน<
96
6,528
3,421
0
ออฟไลน์
49
~POPEYE~
96
~[HARD-CORE]~
6,156
2,453
0
ออฟไลน์
50
BoyLonDon.
94
โจรสลัดหมวกฟาง
5,936
13
0
ผู้เล่นออนไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
GoDSeven
113
-Subscribe`2T-
5,014
3,932
4,895
ผู้เล่นออนไลน์
2
~Big~elephant~
111
ON๎AiR
5,039
3,149
426
ออฟไลน์
3
฿.A.$.T.A.R.D.!.
110
xMostWanted
5,086
4,137
318
ออฟไลน์
4
ครัวลุงกาแฟ
110
5,681
3,314
20
ผู้เล่นออนไลน์
5
๐[J]ohn[S]mith
110
5,413
4,644
8
ออฟไลน์
6
~๏[ลุงลักษณ์]๏~
110
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,906
3,137
218
ออฟไลน์
7
iPETE
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,599
3,240
1,065
ออฟไลน์
8
๓โต๊ดหวันโลก๓
109
5,531
3,285
30
ออฟไลน์
9
STATROFORTRESS
109
4,945
2,026
1,266
ผู้เล่นออนไลน์
10
SterBIG
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,998
2,919
148
ออฟไลน์
11
Discovery
109
Discovery
5,373
4,125
0
ผู้เล่นออนไลน์
12
..฿elieve`
109
[~Laugh``Tale~]
4,873
4,125
192
ออฟไลน์
13
๐Vมิ๊Uช่oJคลoด๐
109
เธอเสียว๐น้ามแตก
5,372
4,125
5
ออฟไลน์
14
-ปั๑เป๋เท่ทุnมุม
109
-Subscribe`2T-
6,306
4,081
0
ออฟไลน์
15
The-Gunner
108
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,670
2,424
5
ออฟไลน์
16
ชนหน้าแหก
107
~Hatze[S]ring.-
5,407
158
3
ออฟไลน์
17
DuckSide
107
ON๎AiR
5,291
4,349
41
ผู้เล่นออนไลน์
18
ตลาดเช้า
107
4,945
3,511
0
ผู้เล่นออนไลน์
19
~Sentinel.-
107
~Hatze[S]ring.-
6,020
3,678
4
ออฟไลน์
20
:-Knight-:
107
>MOVE
4,951
3,101
0
ออฟไลน์
21
๐๐๐๐
106
ZOENSARABURI
5,114
3,120
2
ผู้เล่นออนไลน์
22
lสืoร้oJไx
106
Zz--พุJกaม--zZ
5,468
4,105
0
ผู้เล่นออนไลน์
23
:-:Knight:-:
106
5,580
3,185
29
ผู้เล่นออนไลน์
24
[R]oRoNoa[Z]oRo
105
~R.A.S.C.A.L.S~
5,547
3,115
1
ออฟไลน์
25
โรโรโนอาโซโล
105
โจรสลัดหมวกฟาง
5,289
74
0
ผู้เล่นออนไลน์
26
Amc.radical
104
MonkeyDLuffy
4,708
3,161
86
ออฟไลน์
27
Andre
104
~R.A.S.C.A.L.S~
6,164
3,947
42
ออฟไลน์
28
Minny$Mouse
104
ON๎AiR
5,534
3,842
38
ออฟไลน์
29
นักดๅบคู่<โซโล>
104
UllLIMIT<>L0G
4,779
3,081
0
ออฟไลน์
30
กาลครั้งxนึ่ง
104
>MOVE
4,791
4,164
21
ออฟไลน์
31
Sๅชันย์
104
MSPD
4,780
3,081
1
ออฟไลน์
32
๖๖ปรานตะวัน๖๖
104
พ่อบ้าน3000
5,776
4,129
0
ผู้เล่นออนไลน์
33
-THONGMEN-
104
-Subscribe`2T-
5,201
3,132
74
ออฟไลน์
34
วุฒิชายเล็ก
103
5,075
3,053
46
ออฟไลน์
35
๐[ลิ๑กsะนูeฮ๐J]๐
103
8,526
4,904
11
ออฟไลน์
36
CHo2!..
103
-Subscribe`2T-
6,009
2,374
32
ผู้เล่นออนไลน์
37
GavinDiesel
103
-[C]onTinenTaI
5,421
4,259
4
ออฟไลน์
38
[GU]>!ย็๑ส๑<[AV]
103
๓}วๅLลนไทน์{๓
5,273
3,431
7
ออฟไลน์
39
-sสxวๅunๅuง่ๅE-
103
-UๅJฟ้ๅคืuLดีEว-
5,409
3,648
4
ออฟไลน์
40
Shankusu
102
4,626
4,041
156
ออฟไลน์
41
กอล์ฟ.
102
6,213
3,433
7
ผู้เล่นออนไลน์
42
[-เล่าต๋า-]
102
ล๊อคเวล
5,200
3,550
3
ผู้เล่นออนไลน์
43
~สังคมจอมปลอม~
102
5,133
4,548
11
ออฟไลน์
44
~Th!f.
101
xMostWanted>3
5,202
4,122
50
ออฟไลน์
45
GT~[01]~
101
~Dark[Force]~
5,427
4,186
0
ออฟไลน์
46
โอ้วIIม่สๅวน้oe~
101
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,827
3,215
0
ออฟไลน์
47
>>>>..007..<<<<
101
>>>..M.I.6..<<<
4,593
3,029
11
ออฟไลน์
48
-ข้ๅวเหนียว-
101
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,326
4,084
8
ออฟไลน์
49
CHRIS-XV
101
5,093
4,029
9
ออฟไลน์
50
EXlT
101
-หลุมดำ-
5,315
4,029
0
ออฟไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
-Tel`Annas<
114
-Subscribe`2T-
5,482
4,670
912
ออฟไลน์
2
November.
114
ON๎AiR
4,156
1,094
347
ผู้เล่นออนไลน์
3
ShinnoSuke
113
5,078
3,322
287
ออฟไลน์
4
-SจuๅLอe-
111
สxๅeสุSๅ
4,915
1,069
3,741
ผู้เล่นออนไลน์
5
฿.A.$.T.A.R.D.I.
111
xMostWanted>3
5,350
3,484
2,376
ออฟไลน์
6
Eva`Elfie
111
4,762
182
2,296
ผู้เล่นออนไลน์
7
฿.A,$.T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
5,313
3,453
3,299
ออฟไลน์
8
กระเทยลาวลาว
110
xMostWanted
4,783
77
0
ออฟไลน์
9
~`*Archer`M2<
110
~R.A.S.C.A.L.S~
4,703
3,349
61
ผู้เล่นออนไลน์
10
฿.A,$.T.A.R.D.!.
110
xMostWanted>3
5,313
3,453
353
ออฟไลน์
11
Jspkk
110
xMostWanted>3
5,485
4,469
726
ออฟไลน์
12
>:MIRACLE:<
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,197
2,340
53
ผู้เล่นออนไลน์
13
MasterPiece
109
xMostWanted<3
4,644
3,214
4
ออฟไลน์
14
-Tel``Annas<
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,307
4,373
365
ออฟไลน์
15
~``Annette*
109
[RichButStupid]
5,203
4,341
445
ออฟไลน์
16
Rika
109
Detective
5,506
1,587
0
ผู้เล่นออนไลน์
17
DiGiTaL
109
xMostWanted
5,311
1,120
364
ออฟไลน์
18
-$ora[A]o!
109
5,373
3,999
35
ผู้เล่นออนไลน์
19
CELINE
109
-Subscribe`2T-
5,255
2,987
266
ออฟไลน์
20
COMBOOOO1
109
4,880
2,870
0
ผู้เล่นออนไลน์
21
นาตาชา
109
xMostWanted>3
6,044
3,678
125
ออฟไลน์
22
~Hawaii>
109
[RichButStupid]
4,888
4,341
976
ออฟไลน์
23
Vivienne.
109
xMostWanted
4,389
3,859
236
ออฟไลน์
24
-UnLoveAble-
109
สxๅeสุSๅ
5,539
4,179
207
ออฟไลน์
25
DONDY
109
~R.A.S.C.A.L.S~
4,987
11
62
ผู้เล่นออนไลน์
26
$oopKunCha.
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,697
2,843
844
ออฟไลน์
27
Tasto
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,425
3,875
0
ออฟไลน์
28
~[49]ก็มีหัวจัย~
109
5,261
4,205
35
ออฟไลน์
29
..`฿o]G[art~*-*
108
[RichButStupid]
4,924
3,880
235
ผู้เล่นออนไลน์
30
Hacker1
108
-[C]onTinenTaI
4,836
1,277
0
ผู้เล่นออนไลน์
31
1ย็กเข้
107
โจรกระจอก
5,194
1,422
2
ออฟไลน์
32
Eเป๋อจัง
107
5,585
2,657
45
ออฟไลน์
33
:>ตๅมXๅรัnLLท้<:
107
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,155
3,799
0
ออฟไลน์
34
>Naruto<
107
*>LLก๊Jฟัuนำuม<*
5,351
2,132
11
ผู้เล่นออนไลน์
35
๒ส้มหมู๕
107
4,561
3,923
0
ออฟไลน์
36
Regina
107
~R.A.S.C.A.L.S~
5,180
4,085
48
ออฟไลน์
37
Risingstar
105
MSPD
4,812
1,016
0
ผู้เล่นออนไลน์
38
uๅรีร้oยผัว
105
Zz--พุJกaม--zZ
4,645
41
0
ผู้เล่นออนไลน์
39
>S2<
105
-l-`SuperStar-l-
4,731
3,270
70
ออฟไลน์
40
Sasha
105
~R.A.S.C.A.L.S~
5,730
4,739
33
ออฟไลน์
41
555555555555
104
-รวมพลคนเกรียน-
5,258
3,710
454
ออฟไลน์
42
oๅxๅsไก่
104
นครอีสาน
5,005
3,114
11
ออฟไลน์
43
^075ฝาดงควe^060
104
4,984
3,804
25
ออฟไลน์
44
((--ลูกหว้า--))
104
Oxygen
4,068
3,733
65
ออฟไลน์
45
PadPaRadScha
104
~Dark[Force]~
4,921
111
0
ออฟไลน์
46
ErzaScarlet
104
~Dark[Force]~
5,644
3,054
52
ออฟไลน์
47
CooperS
103
Discovery
5,024
3,756
0
ออฟไลน์
48
C๐๐l
103
-หลุมดำ-
4,979
2,632
0
ออฟไลน์
49
๐-ลมแล้ง-๐
103
สะพานพระนังเกล้า
4,339
2,919
0
ผู้เล่นออนไลน์
50
Lจ้ๅหญิJดิสนีย์
103
~Dark[Force]~
6,327
4,741
425
ออฟไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
LETALESTRANGE
113
Detective
5,518
525
1
ผู้เล่นออนไลน์
2
฿.A.$.T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
3,884
3,038
107
ออฟไลน์
3
฿.A.$,T.A.R.D.l.
110
xMostWanted>3
4,743
4,790
609
ออฟไลน์
4
~>SUR`PRISE<~
110
-l-`SuperStar-l-
4,574
2,743
37
ผู้เล่นออนไลน์
5
~[S]aTang2015~
110
4,743
3,212
164
ออฟไลน์
6
BoBoJunG
109
Crayon-ShinChan
5,681
85
0
ผู้เล่นออนไลน์
7
-l-`DUCHESS`-l-
109
-l-`SuperStar-l-
5,280
4,160
10
ออฟไลน์
8
Adobe
109
5,772
4,641
62
ผู้เล่นออนไลน์
9
Ma-Si-Mea-Mung
109
5,215
3,424
3
ผู้เล่นออนไลน์
10
~`Lauriel*
109
[~Laugh``Tale~]
5,406
3,350
69
ออฟไลน์
11
~SnakeFishFish~
109
5,616
4,382
194
ออฟไลน์
12
เขี่ยหอยแถวขอบนา
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
4,362
4,181
5
ออฟไลน์
13
เมจ.
109
[~Laugh``Tale~]
4,858
3,418
4
ออฟไลน์
14
ฆาตกร99ศพ
109
xMostWanted>3
5,281
4,161
0
ออฟไลน์
15
เอาบ่
109
5,078
3,400
14
ออฟไลน์
16
~๓HisokA๓~
109
~InnocenT~
4,908
4,583
4
ออฟไลน์
17
ST-SOULSTRIKES
109
สxๅeสุSๅ
5,278
391
493
ผู้เล่นออนไลน์
18
~>MEDU$A<~
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,280
4,160
112
ออฟไลน์
19
ไอซ์จ้า
109
<กำแพงเพชร>
4,982
4,106
0
ผู้เล่นออนไลน์
20
หอยโหด
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,684
4,976
4
ออฟไลน์
21
ST-STROMGUST
109
สxๅeสุSๅ
3,194
4,242
0
ออฟไลน์
22
หอยห้าว
109
๐]เก็บโจทก์[๐
5,818
4,984
5
ออฟไลน์
23
l3LACKROCK
108
-[C]onTinenTaI
4,226
3,815
0
ผู้เล่นออนไลน์
24
ลูกสๅวท่ๅuขุu
108
Zz--พุJกaม--zZ
5,237
95
0
ผู้เล่นออนไลน์
25
------------Miso
108
5,351
3,654
30
ออฟไลน์
26
.!!ม่สๅวน้๐e.
107
99999
5,084
4,658
0
ออฟไลน์
27
Demalo.Black
107
5,162
3,461
126
ผู้เล่นออนไลน์
28
WinchesteR
107
-l-`SuperStar-l-
5,112
4,176
9
ออฟไลน์
29
[Ni]Co[Ro]Bin
107
~R.A.S.C.A.L.S~
5,226
2,697
5
ออฟไลน์
30
.เมจ
107
[~Laugh``Tale~]
6,020
5,034
0
ออฟไลน์
31
ตะเภาทอง
106
5,239
3,735
0
ผู้เล่นออนไลน์
32
Yeeyz
106
>Chanel<
5,406
4,187
68
ออฟไลน์
33
{ASURA}
106
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,257
4,300
4
ออฟไลน์
34
Jarvision
106
>>OnlyME<<
5,135
2,755
8
ผู้เล่นออนไลน์
35
Nerimor
105
Rude.Boy
5,137
4,582
32
ออฟไลน์
36
Wลoeประดัu
105
~R.A.S.C.A.L.S~
4,629
4,093
0
ออฟไลน์
37
๐[B]eel[Z]ebub
104
-[F]ongmun.X
5,266
4,147
0
ออฟไลน์
38
ol~ผู้wนึnมๅS~lo
104
5,970
5,021
58
ออฟไลน์
39
Lightning-II
104
5,331
4,236
0
ออฟไลน์
40
BlacKOpaL
104
~Dark[Force]~
4,683
2,836
0
ออฟไลน์
41
-INNOCENT-
104
3,885
44
111
ผู้เล่นออนไลน์
42
OVER-SOUL
103
~A.V.E.N.G.E.R~
4,507
4,080
0
ออฟไลน์
43
Rae-LiL-Black
103
5,218
3,942
22
ออฟไลน์
44
~นางฟ้า...ซาตาน~
103
5,150
4,012
0
ออฟไลน์
45
-[L]avender
103
ON๎AiR
3,928
1,475
30
ผู้เล่นออนไลน์
46
Cool
103
-หลุมดำ-
5,102
4,382
0
ออฟไลน์
47
๐คuจuมีสิทไxมคะ๐
103
สxๅeสุSๅ
5,230
4,096
33
ออฟไลน์
48
>`Hela`DC:<
103
-l-`SuperStar-l-
6,281
2,252
0
ออฟไลน์
49
@@@@@@@@@@@@@@@@
102
5,017
4,002
0
ออฟไลน์
50
G-สติJรั๑ไข่
102
WARRIOR
4,996
1,817
0
ผู้เล่นออนไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
~[J]ef๎fy~
112
สxๅeสุSๅ
5,070
1,210
1,908
ผู้เล่นออนไลน์
2
>:Sn1`perSeven:<
111
~R.A.S.C.A.L.S~
5,204
2,699
458
ออฟไลน์
3
-.B1.-
111
xMostWanted<3
5,172
3,019
3,670
ออฟไลน์
4
8MansuperRich8
111
xMostWanted>3
5,076
3,003
205
ออฟไลน์
5
฿.A.$.T.A.R.D.1.
111
xMostWanted>3
5,038
3,003
3,824
ออฟไลน์
6
฿.A,$.T.A.R.D.i.
110
xMostWanted>3
2,821
3,049
1,131
ออฟไลน์
7
Bandidos``s
110
~R.A.S.C.A.L.S~
5,017
142
465
ผู้เล่นออนไลน์
8
Thunder`฿olt
110
xMostWanted>3
5,013
2,791
10
ผู้เล่นออนไลน์
9
xWanted
110
xMostWanted
5,002
3,121
1,325
ออฟไลน์
10
-l-`STATUS`-l-
110
-l-`SuperStar-l-
4,983
50
1,938
ผู้เล่นออนไลน์
11
ST-BLACKRUSSAIN
110
สxๅeสุSๅ
5,246
112
478
ผู้เล่นออนไลน์
12
NEW.
110
xMostWanted>3
4,602
1,015
16
ออฟไลน์
13
TalkToMuch
109
5,196
2,920
479
ออฟไลน์
14
~``Lindis*
109
-Subscribe`2T-
5,284
2,052
228
ออฟไลน์
15
BOATZO``s
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,011
2,982
433
ผู้เล่นออนไลน์
16
๖:-พร้อมพุทธ-:๙
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,046
2,231
1,235
ออฟไลน์
17
xWhiSky.
109
xMostWanted<3
5,008
1,979
980
ออฟไลน์
18
SAINT-LAURENT
109
-Subscribe`2T-
8,208
2,380
317
ออฟไลน์
19
BALENCIAGA
109
-Subscribe`2T-
8,166
2,713
438
ออฟไลน์
20
>!Candy!<
109
-l-`SuperStar-l-
5,566
370
27
ออฟไลน์
21
Rocon
109
ChaoSRegioN
4,950
2,161
8
ผู้เล่นออนไลน์
22
ST-GOLDRUSSAIN
109
สxๅeสุSๅ
5,450
2,979
83
ผู้เล่นออนไลน์
23
SจuๅLอe
109
สxๅeสุSๅ
5,450
2,979
93
ออฟไลน์
24
NASA
109
-l-`SuperStar-l-
5,045
2,144
38
ออฟไลน์
25
[๐อย่างชอบเลย๐]
109
~๏[เก็บโจทก์]๏~
5,889
558
19
ออฟไลน์
26
-]Sinestrea[-
109
5,950
3,043
10
ออฟไลน์
27
๖-พุทธณัฏฐ์-๙
109
๖:-ศากยมุนี-:๙
5,450
2,619
36
ออฟไลน์
28
อย่ๅJสีlxลื๐J
109
Detective
4,461
2,053
0
ผู้เล่นออนไลน์
29
Interstellar
109
xMostWanted<3
6,250
249
167
ผู้เล่นออนไลน์
30
9999999
109
l]D[oom>Slayer.
5,546
3,053
10
ออฟไลน์
31
-l-`TEDDY`-l-
109
-l-`SuperStar-l-
5,008
3,037
2,348
ออฟไลน์
32
xวๅulจี๊๊ยบ
109
Zz--พุJกaม--zZ
5,508
2,409
0
ผู้เล่นออนไลน์
33
Himawari
109
Crayon-ShinChan
5,566
2,979
0
ออฟไลน์
34
11054781147D3400
109
30.no
4,726
1,466
173
ผู้เล่นออนไลน์
35
PUWADON.PS
109
-l-`SuperStar-l-
4,952
1,591
4
ผู้เล่นออนไลน์
36
ดมดาก
109
๐]เก็บโจทก์[๐
5,683
2,806
0
ออฟไลน์
37
`Esc.
109
-Subscribe`2T-
5,392
3,100
2,838
ออฟไลน์
38
Sa[Yo]uๅs:
108
[RichButStupid]
5,092
2,983
271
ออฟไลน์
39
LuciFer
108
4,916
2,414
143
ออฟไลน์
40
~ร่องดากสีดำ~
108
เชื้อราที่ขาหนีบ
5,411
777
0
ออฟไลน์
41
~ขนไข่ปลายงอน~
108
เชื้อราที่ขาหนีบ
5,668
371
0
ออฟไลน์
42
~แหกดๅกดม~
108
เชื้อราที่ขาหนีบ
5,782
1,369
0
ออฟไลน์
43
๓คัuโม๊ะจัJ๓
108
5,818
3,189
51
ออฟไลน์
44
~ขนดากติดฟัน~
108
เชื้อราที่ขาหนีบ
4,719
322
0
ออฟไลน์
45
~เกงในขอบยๅน~
108
เชื้อราที่ขาหนีบ
5,666
274
2
ออฟไลน์
46
[GOD]-[Usopp]
108
-Subscribe`2T-
5,570
27
3
ออฟไลน์
47
Furin
108
ChaoSRegioN
5,474
3,078
1
ผู้เล่นออนไลน์
48
BLACKROCK
107
-[C]onTinenTaI
4,910
64
0
ผู้เล่นออนไลน์
49
.โsก
107
[~Laugh``Tale~]
5,478
2,971
30
ออฟไลน์
50
MackenZiez
107
xMostWanted>3
5,001
408
316
ผู้เล่นออนไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ
1
ซoร์
112
-Subscribe`2T-
5,607
3,843
21
ออฟไลน์
2
Sorcerer
110
xMostWanted<3
5,031
1,986
128
ออฟไลน์
3
*ถัJซๅu*
109
xMostWanted>3
5,741
2,476
72
ผู้เล่นออนไลน์
4
HaSaMaKunG
109
Crayon-ShinChan
5,374
3,166
7
ออฟไลน์
5
ORBIT
109
~R.A.S.C.A.L.S~
5,976
2,843
35
ผู้เล่นออนไลน์
6
๐สัJXๅSXมู่o
109
xMostWanted>3
5,326
3,134
159
ออฟไลน์
7
๖:-ชาญชัย-:๙
109
๖:-ศากยมุนี-:๙
5,423
4,461
0
ออฟไลน์
8
{ฉี่1ฉียวหู}
109
xMostWanted>3
7,053
3,212
102
ออฟไลน์
9
แจ๊ก-แป็บ-โฮ
108
~R.A.S.C.A.L.S~
5,707
3,777
2
ผู้เล่นออนไลน์
10
{ฉี่เฉี่ยวหัว}
108
โจรกระจอก
3,989
108
2
ออฟไลน์
11
-:ปีศาจ:-
108
xMostWanted<3
5,371
3,200
97
ออฟไลน์
12
PUWADON-PS
107
-l-`SuperStar-l-
5,705
4,005
11
ผู้เล่นออนไลน์
13
Hacker2
107
-[C]onTinenTaI
5,368
4,384
0
ออฟไลน์
14
li!li!li!li!li!l
106
[RichButStupid]
6,217
4,310
1
ผู้เล่นออนไลน์
15
[H]amMing[B]rooK
106
5,518
180
0
ออฟไลน์
16
จะหนีไปไหน...555
105
5,600
4,082
58
ออฟไลน์
17
Rachoyu
105
Rude.Boy
3,710
3,307
32
ออฟไลน์
18
มังกี้ดีลูฟี่
105
xMostWanted>3
5,175
136
25
ผู้เล่นออนไลน์
19
GRIM>Reaper<
104
-Subscribe`2T-
5,151
3,922
43
ออฟไลน์
20
GT
102
ศิลปินเอก
5,547
2,946
10
ออฟไลน์
21
EFFICIENCY
102
[RichButStupid]
5,735
4,551
13
ออฟไลน์
22
^061พุดดิ้ง^061
101
[~Laugh``Tale~]
3,656
4,598
0
ออฟไลน์
23
ดมหอย
101
๐]เก็บโจทก์[๐
4,154
5,040
0
ผู้เล่นออนไลน์
24
สุครีพ
101
เพลิงพระนาง
5,046
3,750
0
ออฟไลน์
25
CafeAmaz๐n
101
4,982
3,402
2
ออฟไลน์
26
ชัnว่ๅวlป็uปS:จำ
101
5,014
3,894
0
ออฟไลน์
27
April
101
Detective
5,046
3,750
0
ออฟไลน์
28
THE-BEATLES
101
ศิลปินเอก
5,155
3,953
0
ผู้เล่นออนไลน์
29
HOOLIGAN
100
5,020
3,739
3
ออฟไลน์
30
Sepulcher
100
Resolution
3,247
36
0
ออฟไลน์
31
เดธลี่จ้า
100
l]D[oom>Slayer.
3,102
4,676
0
ผู้เล่นออนไลน์
32
Zucchini
100
เบาเบาคนจะนอน
4,496
2,799
3
ออฟไลน์
33
ใช่หรอวะ
100
xMostWanted<3
5,049
3,372
401
ออฟไลน์
34
888.
99
4,526
4,902
0
ออฟไลน์
35
~`DEVIL`DS:<
99
-l-`SuperStar-l-
3,548
4,474
0
ผู้เล่นออนไลน์
36
G-สตริJ(Me)Roo
98
WARRIOR
4,499
2,802
0
ผู้เล่นออนไลน์
37
น่าร๊ากอ๊ะ
98
>Chanel<
4,941
3,690
0
ออฟไลน์
38
ลุงโทนี่
97
สะพานพระนังเกล้า
3,020
4,582
0
ออฟไลน์
39
WizKhalifa
96
4,510
4,000
0
ออฟไลน์
40
>(อว๓ๅs)<
95
!ซsๅะกsๅว
4,821
3,839
0
ออฟไลน์
41
-แก่นแตด-
94
-จั๊ดง่าว-
4,801
3,610
0
ออฟไลน์
42
๐๐4๐ธาตุ๐๐
94
๐๐บ้านนอก๐๐
3,036
3,352
0
ออฟไลน์
43
ลองหาเกมส์เล่น
93
~THE-ONE.~
4,446
2,837
0
ออฟไลน์
44
1793
90
ON๎AiR
3,706
4,048
0
ผู้เล่นออนไลน์
45
BLacKDeviL
88
.สxๅยชๅeแดน.
4,207
2,868
0
ผู้เล่นออนไลน์
46
[S]ecret[Z]
85
ล๊อคเวล
3,490
4,062
0
ออฟไลน์
47
KIingOfSorcerer
84
2,507
1,894
0
ออฟไลน์
48
YubYuYee
80
3,768
2,443
0
ออฟไลน์
49
~บัJเอิ๊U~
77
เอาไว้ฟราม
3,709
2,273
0
ออฟไลน์
50
ขอรักเธอคนเดียว
77
~๏[เกรียน]๏~
4,206
3,906
0
ออฟไลน์
ชั้นเรียน
ชื่อเล่น
ระดับ
กิลด์
HP
MP
ฆ่า
สถานะ